Kategorie: Nezařazené

Inflace nám vytahuje peníze z kapes

Nejdříve si řekněme, co je inflace a jaký vliv má na naše peníze. Dle Wikipedie: Inflace je většinou ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly peněz.  Pokud máte na běžném účtě 1 mil. Kč a roční inflace je 2,5%, inflace sníží hodnotu vašich peněz....